20140727 165909

 

 

IMG 1565

 

 

Streek foto's

 

beekdal
Bloemen_en_faunarandkl
bloemenrandkl
bloemrand_8juli
boom
doorkijkkl
Graspieper
Haas1
IMG_15852
kievit2
Kikkerpoel2b
knottenkl
Patrijsman 2
patrijzen1
tureluur
uil
zon
zon2
01/18 
start stop bwd fwd

Collectief Agrarisch Natuurbeheer West Brabant opgericht

Persbericht 12 februari 2015

 6 ANV’s slaan handen ineen voor meer natuur op boerenbedrijven 

Klik op    voor meer info

 

VICOE start met het verwerken van slootmaaisel in Zundert


VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie) gaat samen met waterschap Brabantse Delta het maaisel van sloten en van Ecologische Verbindingszones verwerken tot een bruikbare grondstof om de bodemkwaliteit te verbeteren. Waterschap Brabantse Delta werkt hier graag aan mee om de lokale kringloop te bevorderen. Zeker als daar ook nog op kosten voor afvoer van het maaisel kan worden bespaard. Waterschap Brabantse Delta heeft in het gebied van Zundert enkele watergangen waarvan het maaisel wordt afgevoerd naar een compostering. Door het af te zetten bij aangrenzende boomkwekers die het vervolgens gebruiken in het composteringsproces ontstaat een win-winsituatie. Er is inmiddels gestart met het afvoeren van het maaisel van de zomer maaibeurt naar enkele boomkwekers. Naast verwerking in de composthoop wordt bij 1 bedrijf een zogenaamde Bokashi- hoop gemaakt. Dit is het beste te vergelijken met het inkuilen van gras, waardoor de voedingsstoffen behouden blijven.
Het project is een samenwerkingsverband tussen waterschap, gemeente Zundert en gemeente Rucphen in het kader van Landstad de Baronie. Beide gemeenten zien vooral mogelijkheden bij de verwerking van snoeiafval en bermmaaisel. Het project past volledig in het gedachtegoed van VICOE aangezien VICOE als doel heeft om alle organische reststromen binnen de gemeente Zundert te verwerken. Het huidige project kan worden gezien als eerste start van het daadwerkelijk verwerken van de eerste reststroom.
Dit project past geheel binnen het werkgebied en de doelstellingen van de ANV tussen Baronie en Markiezaat (www.anv-baronie-markiezaat.nl). Vandaar dat wij agrarisch ondernemers die belangstelling hebben voor deelname aan het project uitnodigen om contact op te nemen met René Rijken van waterschap Brabantse Delta (076-5641580)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of over VICOE bij René Jochems van Groeibalans (06- 53365717) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Tussenrapportage Gebiedscontract De Baronie Peildatum

31 december 2012 (3.1)

Groen Blauw Stimuleringskader De regeling voor de stimulering van particulier landschapsbeheer! Sinds enkele jaren is er een nieuwe subsidieregeling voor de stimulering van het agrarisch en particulier natuurbeheer in onze provincie, de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant’ (kortweg STIKA) . De financiële middelen voor deze subsidieregeling worden voor 50% beschikbaar gesteld door de Provincie en voor de overige 50% staan gemeenten of waterschappen aan de lat. Oktober 2009 hebben de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Rucphen, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en Provincie Noord-Brabant het Gebiedscontract De Baronie ondertekend.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

Kaarten

3.1.1 Overzichtskaart STIKA peildatum 1 januari 2014
Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.1.2 Kaart Rucphen Detail Noord STIKA peildatum 1 januari 2014
Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.1.2 Kaart Rucphen Detail Oost STIKA peildatum 1 januari 2014

Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.1.2 Kaart Rucphen Detail Zuid STIKA peildatum 1 januari 2014

Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.1.3 Overzicht Stika 2013

Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.2 Projectplan Bakkersmeer 2013

Dit project is op initiatief van de Gemeente Rucphen en de ANV Rucphen ontstaan vanuit de overtuiging dat mensen met uiteenlopende belangen meer gemeen hebben dan ze op het eerste gezicht denken. Nadrukkelijke voorwaarde vooraf voor goedkeuring door de gemeente was, naast een realistisch uitvoerbaar projectplan, de instemming van zowel de betrokken en aanliggende boeren als de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen.
Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.3 Projectplan Bakkersmeer 2014

Bij het evalueren van het project Bakkersmeer op 5 november 2013 zijn de ideeën en voorstellen voor aanpassing en/of verbetering opgenomen in het verslag van de evaluatie. We hopen en verwachten dat de ervaringen en resultaten van dit project een bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onze regio. De ANV Rucphen is voor alle betrokkenen steeds het eerste aanspreekpunt
Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.4 Project Bakkersmeer onderdeel Korhoenpad

Het Korhoenpad is eigenlijk een wandelpad maar de onderhoudstoestand was van die mate dat men, de burger, dit pad niet kon gebruiken als wandelpad. Omdat het Korhoenpad aansloot op de wegen van het project Bakkersmeer is besloten ook dit pad bij het project Bakkersmeer te gaan betrekken. Gezien de soort van werkzaamheden (vooral grondwerk) en inzet van derden is besloten om dit als een afzonderlijk project op te nemen in het grotere project Bakkersmeer.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

 

3.5 Scan oprichting en nieuwsbrief 2013 Nr. 1

STICHTING COLLECTIEVEN AGRARISCH NATUURBEHEER

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficient beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het agrarisch natuurbeheer wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

3.5.1 Scan nieuwsbrief februari 2014 Nr. 2

STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel zijn een effectiever en efficiënter beheer, meer natuurwinst, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het ANLb wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

3.5.2 Scan nieuwsbrief mei 2014 Nr. 3

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficient beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief

Klik op PDF-download-icon voor meer info

3.5.3 Scan nieuwsbrief augustus 2014

Het is inmiddels augustus 2014 en een mooi moment om u bij te praten over de voortgang van SCAN. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de projectleider van SCAN in uw regio.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

3.5.4 Scan nieuwsbrief november 2014

In oktober hebben we veel producten opgeleverd en is er veel bereikt! Zo zijn de eerste collectieven een feit, zijn de meeste collectieven bezig met de puntjes op de i voor de definitieve oprichting, heeft SCAN een flink aantal producten en kunnen collectieven de eerste stappen zetten in de voorbereiding op hun gebiedsaanvraag.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

3.5.5 Scan nieuwsbrief december 2014

Dit is de 6e en laatste nieuwsbrief van 2014. Een boeiend jaar waarin ongelofelijk veel werk is verzet. De ca. 160 ANV’s zijn het gesprek met elkaar aangegaan. En dat leidt tot de vorming van 39 collectieven die allemaal via het gebiedsproces met de provincies hun inbreng hebben geleverd voor de totstandkoming van het natuurbeheerplan.

Klik op PDF-download-icon voor meer info

3.6 Scan NIEUWSBRIEF MAART 2015                      NR. 7 

STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van start.
Klik op  voor meer info

3.7 ZLTO Structurering Collectieven Brabant okt 2013

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet. Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief aangeeft hoe zij de doelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat realiseren. Onderdeel van deze gebiedsaanvraag is een offerte waarin de kosten door het collectief voor deze doelrealisatie staan aangegeven.

Klik op PDF-download-icon voor meer info